A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EMG

Elektromyografie (zkr. EMG) je záznam elektrické aktivity svalů pomocí elektrod. Vyšetření se provádí pomocí přístroje zvaného elektromyograf. Užívá se v neurologii v diagnostice různých svalových a nervových poruch včetně diabetické neuropatie či syndromu karpálního tunelu. Měří se rychlost vedení vzruchu ve stimulovaném nervu a velikost elektrické odpovědi na stimulaci ve svalu nebo v jiném místě nervu. Speciální techniky umožňují měřit změny velikosti elektrické odpovědi ve svalu při opakované stimulaci. Rozlišujeme jehlovou a kondukční elektromyografii. Jehlová elektromyografie měří vzruchy na menších svalových oblastech na tzv. motorických jednotkách (motorická jednotka je soubor svalových vláken zásobených jedním nervovým vláknem), kondukční EMG posuzuje aktivitu hlavních periferních nervů. Výsledkem vyšetření je EMG křivka.

Elektromyografie (zkr. EMG) Endokrinologie