Encyklo

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inzulinom

Inzulinom (nezidiom) je poměrně vzácný nádor slinivky břišní - pankreatu, produkující nadměrné množství inzulinu a způsobující časté recidivující hypoglykemie. V naší populaci se ročně vyskytují zhruba 1-2 nové záchyty inzulinomu na 100 000 obyvatel. Stanovení diagnózy vychází z typického klinického obrazu a z výsledků laboratorních vyšetření: 1. hypoglykemické symptomy, 2. glykemie pod 2 mmol/l,…

Číst více

Inzulínová pumpa

Inzulínová pumpa je zařízení používané k léčbě diabetu (zejména diabetu 1. typu) pomocí kontinuálního podávání inzulínu do podkoží (angl. CSII - Continuous Subcutaneous Insulin Infusion). Hlavní výhoda léčby inzulínovou pumpou spočívá právě v možnosti regulovaného nepřetržitého dávkování inzulínu a tím maximální přiblížení normální (fyziologické) sekreci inzulínu slinivkou u zdravého…

Číst více

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK)

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) vzniká jako důsledek zúžení (stenózy) tepen dolních končetin postižených aterosklerózou. Patří mezi diabetické makroangiopatie. Může se projevovat bolestí končetin při chůzi (klaudikace) později i v klidu, a podílet se na vzniku syndromu diabetické nohy. Postižení dolních končetin u diabetiků je charakteristické především častějším postižením tepen pod…

Číst více

Ischemická choroba srdeční (ICHS)

Ischemická choroba srdeční (ICHS) je postižení věnčitých (koronárních) tepen aterosklerózou, které způsobuje v důsledku zúžení cév nedostatečné prokrvení srdečního svalu. ICHS patří mezi makroangiopatie. Důsledkem ICHS bývají projevy anginy pectoris nebo infarkt myokardu. Mimo tyto bolestivé (algické) formy se ICHS může projevovat poruchami srdečního rytmu (arytmie) nebo srdečním selháním. K…

Číst více