Encyklo

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inkretiny

Jako inkretiny se označuje skupina hormonů zesilujících odpověď pankreatu na přítomnost potravy v žaludku a následný vzestup hladiny krevního cukru (glykemie). Vytvářejí se ve stěně trávícího ústrojí jako odpověď na požití jídla. Patří mezi ně především glucagon-like peptid 1 (GLP-1) a glucose-dependent insulinotropic polypeptid (GIP). Hlavními mechanizmy, kterými inkretiny ovlivňují…

Číst více

Intenzifikovaná inzulínová léčba

Intenzifikovaná inzulínová léčba (IIT, bazál-bolus) je způsob léčby diabetu  pomocí tří a více dávek inzulínu v průběhu dne, nejčastěji pomocí kombinace bazální dávky a bolusové dávky. V dnešní době se používá u všech pacientů s úplným chyběním sekrece inzulínu (diabetes 1. typu, sekundární diabetes), s úspěchem se ale využívá i u pacientů s diabetem 2. typu, kteří nejsou schopni…

Číst více

Inzulín

Inzulín je hormon bílkovinné povahy složený z 51 aminokyselin uložených ve dvou řetězcích, který se vytváří v beta-buňkách  Langerhansových ostrůvků pankreatu. Jeho hlavní funkcí  je snižování hladiny krevního cukru (glykemie),  ovlivňuje však i další metabolické děje v lidském organizmu. Úplné nebo částečné chybění inzulinu je základní příčinou vzniku diabetu. Proto se jeho…

Číst více

Inzulín - aplikace

Správné podání – aplikace inzulínu je podmínkou jeho žádoucího účinku. Každý diabetik samostatně aplikující inzulín, by si měl být stoprocentně jistý, že to umí a provádí dobře. V případě jakýchkoli nejasností je potřeba ihned kontaktovat lékaře, zdravotní sestru či si znovu pozorně pročíst návod k používání přiložený k inzulínu, nebo k pomůckám pro jeho aplikaci. Inzulín se zásadně (s…

Číst více

Inzulín - skladování

Inzulín by se měl skladovat v ledničce při teplotě +2 až +8° C. Pozor, nesmí zmrznout! Nikdy nepoužívejte inzulín, který prošel mrazem, protože jeho účinnost je nejistá. V případě, že nelze inzulín uchovávat v ledničce, měl by být alespoň v chladu a chráněn před světlem. Sluneční záření totiž také může snížit jeho účinnost. Při aplikaci by inzulín měl mít pokojovou teplotu, neboť injekce…

Číst více