A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rizikové faktory

Jako rizikový faktor se označuje určitá vlastnost, charakteristika člověka nebo prostředí, která zvyšuje pravděpodobnost výskytu určité nemoci. Obecně rozlišujeme rizikové faktory neovlivnitelné (pohlaví, rasa, věk) a ovlivnitelné (kouření, zvýšený cholesterol, krevní tlak, obezita apod.)

Renální insuficience (nedostatečnost) Rostlinné steroly (fytosteroly)