A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Renální insuficience (nedostatečnost)

Renální insuficience (RI) je narušení funkce ledvin v důsledku jejich onemocnění (u diabetiků nejčastěji při diabetické nefropatii) které se projevuje poklesem glomerulární filtrace a neschopností ledvin očišťovat tělo od nepotřebných látek a zplodin metabolizmu. Nejtěžším stupněm RI je renální selhání, kdy je v důsledku toxických hladin odpadních látek (např. urey – urémie) vážně ohrožena činnost ostatních orgánů těla a bez náhrady funkce ledvin pomocí dialýzy dochází k úmrtí. Podle průběhu se rozlišuje akutní RI (akutní selhání ledvin), které  bývá způsobeno např. šokovým stavem s hypotenzí, otravou nebo prudce probíhajícím ledvinným onemocněním. Projevuje se náhle vzniklou sníženou tvorbou moči (oligurií, anurií), poruchami hospodaření s vodou a ionty, oběhovým a srdečním selháním. Chronická renální insuficience CHRI, angl. chronic kidney disease – CKD) je výsledkem postupného mnohaletého zhoršování funkce ledvin. K příznakům patří hypertenze, anemie (nedostatek červených krvinek), kostní změny a poruchy metabolizmu fosforu a vápníku, poruchy srážlivosti, neuropatie, poruchy vnitřního prostředí, metabolická acidóza aj.
K stanovení stupně CHRI se používá vyšetření glomerulární filtrace či stanovení koncentrace kreatininu a močoviny (urey). Léčbu těžších stadií renálního selhání by měl vést nefrolog. Terapie CHRI spočívá v ovlivnění příčin (u diabetiků řádná kompenzace diabetu) i komplikací: podávají se diuretika, antihypertenziva, dieta s omezením proteinů, kalcium, kalcitriol (vitamin D3) atd. V pokročilejších stadiích (při riziku renálního selhání) je nutná dialýza či transplantace.

Rejekce Rizikové faktory