Poradna

výzkum diabetu

Datum vložení dotazu: 13.02.2020

Ptá se: Anna

Dotaz

Dobrý den, mě by zajímalo, které ústavy či společnosti se zabývají výzkumem diabetu 1. typu u nás v České republice? Děkuji Anna

Odpověď

Milá Anno, na vaši otázku nedokážeme přesně odpovědět a pravděpodobně to ani není možné.

Existují různé formy výzkumu. Jen velmi zhruba bych je rozdělil podle toho, jak je výzkum podporován.

Existují tyto základní možnosti pro podporu výzkumu diabetu:

 • Institucionální podpora: určité pracoviště, nejčastěji Universita, podporuje určitý výzkumný projekt. Většinou se jedná o překlenovací podporu, která zajišťuje na určitém pracovišti kontinuitu výzkumné činnosti, když třeba nějaký projekt skončil a ještě nebyl přijat projekt nový. Málokdy se jedná o samostatné delší projekty podporované pouze tímto způsobem.
 • Soukromá podpora: V ČR přichází v úvahu zejména tzv. výzkum na zadání určitým sponzorem, většinou větší farmaceutickou společností. Zpravidla se jedná o testování určitého léku na mnoha světových pracovištích zároveň. Testuje se určitý lék, který byl vyvinut farmaceutickou firmou. Ta vypracovala projekt a příslušné pracoviště jej provádí přesně podle zadání. Samo toto pracoviště se buď vůbec nepodílí, nebo jen málo na samotném charakteru studie. Je také někdy možné, že výzkumník získá pro svoji myšlenku soukromého sponzora, který podporuje nějakou výzkumnou instituci. Spíše se jedná o ojedinělé a malé projekty, alespoň v ČR
 • Grantová podpora: Jde o nejčastější případ. V ČR existuje zejména Grantová agentura České republiky, Agentura pro zdravotnický výzkum při Ministerstvu zdravotnictví, dále grantové agentura Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Technická agentura České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu a jiné. Tyto projekty jsou centrálně evidované, protože se jedná o státní formu podpory. Lze je hledat na:  https://www.rvvi.cz/cep

Dnes jsou na výzkumné projekty, jejich hrazení a povolení kladeny vysoké nároky. Pokud jde o klinický projekt, je zpravidla evidován pomocí významných agentur, a to zejména European Medicines Agency pro Evropskou unii či Clinical.Trials.gov. pro USA. Zde mohou listovat i laici a zjišťovat, co kdo a kde zkoumá podle určitých klíčových slov na celém světě, tedy i v ČR. Jedná-li se o seriosní výzkum, musí být projet v jedné z těchto agentur ohlášen a průběžně se mají ukládat základní data. Jen v takovém případě totiž mohou být pak výsledky publikovány v uznávaných vědeckých časopisech.

Čistě experimentální projekty zde však evidovány být nemusí.

Zcela orientačně můžeme odpovědět, že klinický výzkum diabetu 1. typu se provádí v Institutu klinické a experimentální medicíny a na všech českých lékařských fakultách. Experimentální a čistě základní výzkum však probíhá v Akademii věd a na řadě dalších výzkumných pracovištích.

(odpovídá Prof. MUDr. František Saudek, DrSc., Klinika diabetologie, IKEM, Praha)

Další dotazy z kategorie "Obecné"

232 dotazů

 • Dotaz

  Dobrý deň Som novozistený, cukrovku mám asi dva mesiace a moc sa tomu ešte nechápem. Dnes som si meral moč o 18:00 DIAphanom a katóny boli na druhom stupni... je to zlé? Moja hladina cukru bola 5,1 Noo a neviem čo teraz. Za odpoveď ďakujem. Boris

  Odpověď

  Milý Borisi, pokud informace provázející váš dotaz je správná, je vám nyní 15 let. Jedná se tedy nepochybně o diabetes 1. typu a vy jste téměř jistě léčen inzulínem, odhadl bych, že 4 denními dávkami, což je běžný standard u tohoto typu. Také jste jistě vybaven osobním glukometrem a provádíte si pravidelně měření glykémií, minimálně 4x denně, i když bych doporučoval to provádět častěji. Určitě jste měl být svým lékařem a edukační sestrou poučen, jak si sám upravovat dávky inzulínu podle naměřených glykémií a dostal jste také návody, jak držet dietu. Doufám tedy, že tomu tak je.

  První období po zjištění diabetu bývá obtížné a trvá tak 2 – 3 měsíce, než se s onemocněním vyrovnáte a zjistíte, že budete moci žít dál skoro stejně tak, jak jste žil dosud, se stejnými zájmy a možnostmi. Jen to budete mít obtížnější než ostatní lidé. Ale život přináší obtíže, a to nejen vám, a potíže se musejí překonávat.

  Za normálních okolností byste nyní měl častěji navštěvovat svého lékaře a radit se s edukační sestrou. Zpočátku se potřeba inzulínové léčby mění, protože zpravidla ještě přetrvává vaše vlastní sekrece inzulínu, ale ta se bude postupně snižovat. Někdy se dokonce sekrece inzulínu přechodně po nasazení léčby zlepší, což může vést k častějším hypoglykémiím. Budete se muset to všechno naučit zvládat a budete k tomu potřebovat prostudovat si nějakou literaturu. Měl byste také být se svým lékařem být v kontaktu přes email a telefon. K tomu budou potřebné záznamy vašich glykémií, což lze zaslat elektronicky.

  Větší množství ketolátek u pacienta s diabetem se objevuje v moči, když nemá dostatek inzulínu. Je možné, že k udržení nízkých dávek inzulínu jíte velmi málo sacharidů a dáváte si k tomu rovněž málo inzulínu. Na to by mohlo pomoci přidat trochu na dietě a zvýšit trochu dávku bazálního (dlouho působícího) inzulínu. Kdybyste byl již zkušený, zvládl byste to sám, ale pro začátek byste se měl poradit se svým lékařem či edukační sestrou, asi nejlépe telefonicky.

  Ketolátky v moči (++ či více na testovacích proužcích) obecně upozorňují na nedostatek inzulínu. Mohou se objevit např. i za situace, kdy vynecháte dávku inzulínu, i když nic nejíte. Vynechat jídlo a současně i rychle působící inzulín zkušený diabetik může, když se mu nechce jíst. Musí si ale určitou hladinu inzulínu zajistit bazálním inzulínem, který působí po celý den. Bez inzulínu člověk být nemůže.

  Pokud je vám dobře, samotná pozitivita ketolátek v moči nic moc neznamená, takže z toho nemusíte být nijak neklidný. Po podání inzulínu k určitému množství sacharidů v jídle se to upraví.

  V době současné epidemie a nutnosti být většinu času doma vám doporučuji, abyste si problematiku okolo diabetu nastudoval z internetových zdrojů. Bude se vám to moc hodit. Dozvíte se také, že existují různé další pomůcky, jako jsou inzulínové pumpy nebo senzory glykémií v podkoží, a ty život zjednodušují a pomáhají dosahovat dobrých výsledků.

  (odpovídá Prof. MUDr. František Saudek, DrSc., Klinika diabetologie, IKEM, Praha)

  Detail dotazu
 • Dotaz

  Kam se muzu obratit o pomoc v Praze s hledanim pecovatelky pro mou maminku s diabetem typu 1? Potrebujeme hlavne nekoho, kdo ji pomuze se sestavenim jidelnicku, pripravou jidel a vypocty davek inzulinu. Kristina

  Odpověď

  Milá Kristino, pacienti s diabetem 1. typu jsou všichni někde evidovaní, sledovaní a léčení. Jinak by nebylo možné předepisovat inzulín ani další pomůcky, jako jsou zejména proužky pro sledování glykémií.

  Já z vašeho emailu tuším, že maminka je asi už starší a není schopna se o sebe dostatečně sama starat. V takové situaci by samozřejmě bylo nejlepší, kdyby žila s dětmi a ty jí v této situaci pomohly. V životě tomu tak bohužel ale často není. Starat se sám o diabetes 1. typu ve vysokém věku, kdy může člověk špatně vidět, špatně slyšet a hůře se pohybuje, bývá obtížné. Někdy se proto vyplatí léčbu pokud možno zjednodušit a lehce slevit ze snahy mít glykémie co nejblíže normální hodnotě, což je jinak velmi žádoucí. Starší lidé žijící sami mohu mít větší riziko hypoglykémií, a ty mohou být nebezpečné.

  Kvalifikovanou radu a doporučení by vám však měl dát diabetolog, který se o vaší maminku dlouhodobě stará. Ten by měl spolu s dietní či edukační sestrou vypracovat návrh léčby tak, aby při jeho realizaci mohly pomáhat příbuzné osoby nebo sestry domácí péče. Ty zpravidla zajišťují podávání inzulínu a kontroly glykémií, ale zpravidla to nemohou ze zdravotního pojištění zajistit několikrát denně. Větší stupeň pomoci může být zajištěn z prostředků sociální péče, které pacient může dostávat a použít je k placení dalších již nadstandardních služeb, jako je více denních návštěv či příprava jídel. Organizaci tohoto zajišťuje zpravidla praktický obvodní lékař, který k tomu potřebuje zprávy diabetologa a je v kontaktu se sociálními pracovníky. Je provedeno sociální šetření a organizace nadstandardních služeb v rámci sociální podpory se ujímá sociální pracovník. Konzultaci se sociálním pracovníkem vám již nyní silně doporučuji, vysvětlí vám lépe, jak postupovat. K dalšímu zlepšení péče může pomoci podíl samotného pacienta či jeho příbuzných.

  (odpovídá Prof. MUDr. František Saudek, DrSc., Klinika diabetologie, IKEM, Praha)

  Detail dotazu
 • Dotaz

  maminka si píchá inzulín 12-10-16 a má hlavně v noci bolesti břicha, přecházející do zad, ramen a hlavy. Když vysadí inzulín a udržuje cukr nad 10 mmol/l je bez problémů. O jaký druh cukrovky se jedná? Vlasta

  Odpověď

  Milá Vlasto, kromě vašeho dotazu jsem dostal do ruky také lékařskou zprávu vaší maminky z hospitalizace v lednu tohoto roku. Ze zprávy plyne, že jí je 94 let, má významnou srdeční arytmii, sníženou funkci ledvin. V minulosti prodělala plicní embolii a z důvodu srdeční arytmie (tzv. flutter srdečních předsíní) je trvale léčena lékem proti srážení krve, aby se neopakovala embolie krevních sraženin do plic či jinam do těla. Bylo jí zjištěno závažné zadržování moči v močovém měchýři, což svědčí o jeho nedostatečném vyprazdňování.

  Důvodem přijetí v lednu byly prudké bolesti břicha, které vyzařovaly do zad, a dále nevolnost. Během krátkého pobytu se stav celkem upravil. Bylo provedeno také vyšetření CT (počítačovou tomografií) břicha, při kterém nebyl zjištěn žádný jasný patologický nález, který by potíže vysvětlil. Vaše maminka má kromě toho diabetes, o kterém se mnoho nepíše. Vy uvádíte 3 denní injekce inzulínu (nevím, jakého), glykémie tehdy v nemocnici byla 11 mmol/l.

  Vy uvádíte, že mamince je lépe, když si vynechá injekce inzulínu a ptáte se, o jaký typ diabetu jde.

  Vzhledem k tomu, že k vystupňování obtíží došlo již před více než 3 měsíci a nyní se stav nehorší, spíše bych se u vaší matky přikláněl ke zdrženlivému postupu, aby jí nějaký ukvapený výkon spíše nepřitížil. Potíže ukazují, že by se mohlo jednat o nějaké onemocnění střeva a na místě by asi bylo provedení kolonoskopie. Toto vyšetření je ale pro starého pacienta poměrně náročné a navíc má pacientka léčbu proti srážení krve. To by se pravděpodobně muselo přechodně upravit a nebylo by to jednoduché. Je-li mamince tedy lépe, raději bych toto vyšetření zatím nedělal. Kromě nějakého nálezu na střevě by se mohlo také jednat o porušené prokrvení ve střevní oblasti, např. v důsledku menší embolie. To se ale také prokazuje obtížně a byla by asi nutná arteriografie. Ani tu bych raději zatím neindikoval.

  Jinak je celkem zjevné, že se jedná o diabetes 2. typu. Protože pro vaši matku nejsou příliš vhodné tablety pro léčbu diabetu, je podávání inzulínu na místě. Inzulín prakticky nemá žádné závažnější vedlejší účinky kromě případné hypoglykémie, tedy občasné příliš nízké hladiny krevního cukru. To sice může být velmi nebezpečné, ale u vaší matky to zatím nebylo zaznamenáno.

  Co může působit výrazné obtíže a někdy i obraz, který popisujete, je hromadění moči v močovém měchýři, který se špatně vyprazdňuje. To může mít více příčin a jedna z nich je i dlouho trvající diabetes. Hromadění moči v měchýři se dá poměrně snadno zjistit např. ultrazvukem. Vaše matka by měla močit pravidelně, během dne asi každé 4 hod. Pokud přestane na delší dobu močit, např. na 12 hod., může to být již nebezpečné. Pomoci by mohl urolog a krátkodobou pomoc by přineslo zavedení močové cévky. Urolog by mohl posoudit, zda k městnání moči nejsou ještě jiné příčiny, případně zda se na tom nemohou podílet i některé léky, např. některé jejich složky, které se používají proti bolesti.

  Že by potíže vaší matky pramenily ze samotného podávání inzulínu, to téměř vylučuji.

  (odpovídá Prof. MUDr. František Saudek, DrSc., Klinika diabetologie, IKEM, Praha)

  Detail dotazu
 • Dotaz

  Dobrý den. Mám dotaz následkem úrazu hlavy mám diabetes č.1 plus epileptické záchvaty. Jsem z toho už docela vyčerpán 4x denně si píchám inzulín. Hlídám jídelníček. Diabetes mi kolísá nahoru něco okolo 20 a dolů na 8. Dobře se cítím když mám naměřeno okolo 9-10. Epilepsie si myslím je psychického původu. Co mám dělat, aby se můj život stal aspoň o něco lépe aspoň nemít epilepsii. Celkově mám dojem že se vše točí okolo mého psychického stavu. Děkuji za odpověď. Michal Jižní Čechy

  Odpověď

  Milý Michale, jistě vám musí být jasné, že čím méně informací o svém zdravotním stavu nám podáte, tím hůře vám budeme moci poradit s ohledem na vaši situaci.

  Vlastně jediné, co víme je, že máte diabetes 1. typu, který není dobře vyrovnaný, a že máte epilepsii.

  Epilepsii máte asi po úrazu hlavy. Diabetes 1. typu po úrazu nevzniká. Nicméně je pravděpodobné, že jste už určitou vlohu pro toto onemocnění dříve měl, a velké zatížení vašeho organismu v souvislosti s úrazem vedlo k tomu, že se diabetes projevil.

  I když tedy toho o vás vím jen velmi málo, na prvním místě bych vám doporučoval, abyste se naučil zvládat dobře svůj diabetes.  Glykémie byste určitě měl mít nižší, ale zároveň byste měl předcházet hypoglykémiím. Hypoglykémie mohou být příčinou epileptických záchvatů. Tím ale vzniká riziko, že vy si budete schválně udržovat glykémie vysoko, aby vám hypoglykémie nehrozila. Myslím ale, že hodnoty mezi 9 – 10 mohou být pro začátek vyhovující. Až se to lépe neučíte, mohl byste usilovat o hodnoty nižší, 5 - 9 mmol/l.

  Pro zlepšení vyrovnání diabetu budete potřebovat

  1. Rozumět dobře diabetické dietě. Navrhuji návštěvu dietního terapeuta, který vám poradí, jak na to. Jedna návštěva ale asi stačit nebude.
  2. Měl byste si pravidelně měřit glykémie. Já vám moc doporučuji kontinuální senzor hladiny glukózy v podkoží. Bude vám trvale ukazovat, jakou máte glykémii, zda klesá či stoupá, a bude vás varovat, pokud by hrozila hypoglykémie. To by také mohlo zlepšit průběh epilepsie a dodat vám víc klidu.
  3. Ve spolupráci s vaším diabetologem a edukační sestrou byste se měl naučit upravovat si dávky inzulínu podle toho, jakou máte glykémii, co hodláte sníst a jak moc se budete fyzicky namáhat. K tomu je ale moc nutná motivace a snaha.

  Nevím, jak vážná je vaše epilepsie, ale zlepšení diabetu a prevence hypoglykémií by vám mohlo hodně pomoci. Myslím také, že by vám to dodalo potřebnou sebejistotu a postupné uklidnění, že to zvládnete. Snažte se k tomu využít veškeré pomůcky, které jsou nyní pro diabetiky dostupné. Ale bez vaší velké snahy to nepůjde. Žádná pomůcka nefunguje sama o sobě.

  (odpovídá Prof. MUDr. František Saudek, DrSc., Klinika diabetologie, IKEM, Praha)

  Detail dotazu
 • Dotaz

  V čem konkrétně covid 19 ohrožuje více diabetiky než ostatní populaci? Mám od loňska zjištěný DM 1. (LADA). Tím, že to zvýší cukr v krvi, jako jiné onemocnění? Během Vánoc jsem měla nějakou chřipku bez horeček (byla jsem s tím u obvodního lékaře) a měla jsem asi měsíc a půl zvýšenou hladinu cukru v krvi, takže jsem si musela píchat 18 jednotek Lantusu, teď mi stačí na pokrytí denní potřeby 12 jednotek - píchám si ještě Apidru před jídly. (Měřím 185 cm a vážím 80 kg.) Pavla

  Odpověď

  Milá Pavlo,

  jedná se o dvě rozdílné věci.

  1. Průběh mnoha onemocnění u pacientů s diabetem závisí na tom, jak jsou tito pacienti schopni o svůj diabetes pečovat, když jsou nemocní. Obecně se dá říci, že každé další závažnější onemocnění může komplikovat vyrovnání diabetu. V prvé řadě vyrovnání diabetu velmi záleží na schopnostech a motivaci pacienta. Když je člověk nemocný, může se o sebe hůře starat. Takovým příkladem je třeba vážnější úraz, kdy si pacient nemůže sám měřit glykémie, nemůže si přesně sám odměřovat sacharidy v dietě, injekce inzulínu mu musí dávat někdo jiný apod. U těžké formy onemocnění COVID-19 se pacient octne na jednotce intenzivní péče a o diabetes se sám starat nemůže vůbec.

  Kromě toho některá onemocnění vyvolávají poruchu citlivosti tkání vůči inzulínu. Stává se tak např. při horečce, při nemožnosti se pohybovat nebo při vyplavení stresových hormonů, jak je tomu např. často u nově vzniklého infarktu myokardu. Někdy se dokonce podávají léky, které mohou glykémii zvyšovat.

  To vše může vést k tomu, že diabetes je špatně vyrovnaný. To vytváří špatné podmínky pro hojení ran, pro zvládání stresu, pro imunologické překonání infekčního onemocnění apod.

  2. Pacienti s déle trvajícím diabetem mají často přidružené komplikace. Některé mohou být zjevné, jako jsou např. vážnější postižení nervů nebo přítomnost diabetického onemocnění ledvin. V některých tkáních se dlouhodobé postižení nemusí při jinak dobrém zdraví projevovat. To se např. týká i plic, které jsou vstupní branou pro infekci COVID-19. Kromě toho, když je průběh virového onemocnění těžký, může snáze dojít k selhání orgánů, které jsou již diabetem poškozené. Může tedy snáze vzniknout selhání ledvin, jater, ale také plic.

  S onemocněním COVID-19 u pacientů s diabetem je zajím málo zkušeností. Podle mého názoru ale se mohou kombinovat oba uvedené problémy současně. Očekával bych, že u dobře léčeného pacienta s diabetem 1. typu nebo typu LADA, který nemá pokročilé komplikace diabetu a který o sebe bude v průběhu onemocnění schopen dobře pečovat, by mělo onemocnění COVID-19 probíhat se stejným rizikem, jako u pacientů bez diabetu. U většiny by tedy případná nákaza měla proběhnout velmi lehce nebo lehce, u malé části hůře, a jen zcela výjimečně by onemocnění mohlo ohrozit život.

  (odpovídá Prof. MUDr. František Saudek, DrSc., Klinika diabetologie, IKEM, Praha)

  Detail dotazu
Zobrazit všechny dotazy z kategorie "Obecné"

Napsat dotaz

Uveďte prosím co nejjednodušeji několika slovy, případně upravujeme redakčně

Na stránkách se zobrazí pouze Vaše jméno, nikoliv příjmení

Na stránkách nebude zobrazena

bude přístupný pouze redakci

Pro případ upřesnění dotazu

Týká se osoby, jejíž problém je řešen

Zveřejňujeme pouze dotazy srozumitelné, dotazy opakované a podobné neuvádíme. Zadáním dotazu souhlasíte s Pravidly poradny a zpracováním osobních údajů.

Pravidla poradny

Dříve, než položíte svůj dotaz, vyhledejte si, prosím, zda ten samý nebo velmi podobný dotaz nepoložil jiný čtenář či čtenářka před vámi. Návod "Jak na to" naleznete v sekci Vyhledávání v dotazech. Upozorňujeme, že položené dotazy budou zveřejňovány, stejně jako odpověď na ně. Neuvádějte, prosím, celé své jméno. Pokud bude k dotazu přiložena fotografie nebo video, odpovídající lékař zváží její zveřejnění. Velmi děkujeme za vaši přízeň. Věříme, že vám přinášíme užitečnou službu v daném oboru medicíny. Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!