Poradna

výzkum diabetu

Ptá se: Renáta

Dotaz

Mohl by mi někdo od Vás přiblížit aktuální situaci s výzkumem v oblasti diabetu. Slyšela jsem například o použití T-lymfocytů k ,převýchově‘ imunitního systému? Nebo jsou nějaké další pokroky v léčbě?

Odpověď

Milá Renáto, asi nikdo nedokáže odpovědět na takto široce postavenou otázku. Diabetes má více typů, které vznikají z různých důvodů. Proto také se výzkum ubírá mnoha směry. Problematika je celospolečensky závažná, ve společnostech podobných té naší postihuje diabetes skoro 10% obyvatel.

Stejně jako u jiných nemocí je snahou vědců hledat metody, které

 • Zabrání vzniku diabetu
 • Zpomalí jeho průběh
 • Vyléčí již rozvinutou chorobu
 • Zpomalí nebo zastaví rozvoj komplikací, které diabetes přináší
 • Zmírňují již rozvinuté komplikace
 • Zlepšují kvalitu života nemocných s diabetem
 • Prodlužují život pacientů s diabetem

Výzkum je prováděn buď ve státem řízených institucích, jako jsou university nebo státem řízené výzkumné ústavy, nebo v soukromých společností. Státem řízené instituce mají řešit zejména obecné biologické a zdravotnické otázky, které vyplývají ze státem schválených priorit a mají vést ke zlepšení zdravotního stavu populace. Soukromé instituce hledají zejména taková řešení, která se mohou uplatnit ve farmaceutickém průmyslu či na trhu zdravotní péče. Je pochopitelné, že soukromé společnosti jsou schopny investovat mnohem větší množství finančních prostředků pro výzkum, ale na druhé straně často očekávají rychlá řešení, která se brzy uplatní v praxi a vynaložené prostředky se vrátí. Jejich hlavním cílem je zlepšení léčby prostřednictvím nového bezpečného perorálního antidiabetika, nebo pomocí nového přípravku inzulínu, který má výhodnější vlastnosti, než dosavadní přípravky.

Vy jste asi měla na mysli možnost vyléčit vznikající nebo již rozvinutý diabetes 1. typu. Ale ani u takto zúženého dotazu není možné odpovědět pomocí jednoho příspěvku. Diabetes 1. typu je autoimunitní onemocnění způsobené tím, že u predisponovaných osob dochází zatím z neznámého důvodu k postupnému zániku beta buněk pankreatu, které vyrábějí inzulín. Protože se ještě ani neví, co vlastně zánik beta buněk způsobuje, nemohou být zatím výzkumné postupy zaměřeny cíleně na jednu určitou příčinu. Je celkem jasné, že řešení nemůže být krátkodobé a že případné zkoušení nového léčebného zásahu s nejistým úspěchem přináší výsledky až po několika letech výzkumu, což výrobci velmi pečlivě zvažují.

Postupů, jak předejít vzniku diabetu, zpomalit jeho rozvoj a případně vyléčit již rozvinutý diabetes mellitus 1. typu, se v experimentech, a ojediněle v klinických studiích u lidí, zkouší mnoho. Časová období, na které se různé studie zaměřují, ukazuje obrázek.

Dokud pacient nemá diabetes a ještě neprobíhá „ničení a zánik“ jeho buněk, je zde příležitost k preventivním opatřením. Protože ale dosud nevíme, co vlastně diabetes vyvolává a zda je určitá osoba skutečně ohrožena jeho vznikem, je možné se zatím zaměřovat jen na zcela bezpečné postupy, jako třeba vynechávání určitých složek potravy apod. Výzkum se odehrává zejména na úrovni molekulárně-genetické a hledají se určité odlišnosti u osob, u kterých diabetes nakonec vznikne.

V období označeném na obr. jako stádium I je již možné laboratorně prokázat, že autoimunitní proces skutečně probíhá, ale příslušná osoba má ještě normální hladiny krevního cukru. Počet beta buněk již klesá, a to je příležitost pokusit se imunitní proces nějakým způsobem zvrátit. Zbytek beta buněk by mohl zůstat uchován a dokonce by se mohly zregenerovat některé nové beta buňky.

Ve stádiu II už počet beta buněk kriticky poklesl a hladina krevního cukru stoupá. Nyní již víme, že pacient má diabetes 1. typu a můžeme si dovolit náročnější testování. Na úplné vyléčení ale už může být pozdě. Mohlo by se podařit uchovat alespoň část beta buněk a tím výrazně zlepšit průběh diabetu.

Ve stádiu III už téměř všechny beta buňky zanikly. Pokud není pacient správně léčen dostupnými inzulinovými metodami, jeho diabetes je nestabilní a mohou se vyvíjet dlouhodobé komplikace. Zde se mohou z nových léčebných postupů uplatnit transplantace pankreatu, transplantace Langerhansových ostrůvků a případně transpslantace beta buněk vytvořených v laboratoři, a to buď tzv. přeprogramováním jiných typů buněk, vypěstováním beta buněk z kmenových buněk anebo případně i použití buněk zvířecích.

Postupný rozvoj diabetu 1. typu od genetické vnímavosti až po úplnou autoimunitní destrukci a možnosti léčebného zásahu

Stádium

Metoda (příklady)

Rizika

Klinické studie

Efekt

Prevence

Vynechání kravského mléka u kojenců

Žádná

Ano

Malý či žádný

Perorálně či nosem podávaný inzulín

Žádná

Ano

Žádný

I

Vakcinace proti různým  autoantigenům

Infekce

Ano

Zatím neprokázáno

II

Teplizumab

Infekce, reakce po podání léků

Ano

Zlepšená zbytková sekrece inzulínu

Tocilizumab

Ano

Pravděpodobně zlepšená zbytková sekrece inzulínu

Abatacept

Ano

Zatím neprokázaný

Různé imunosupresívní léky

Oslabení imunity, orgánová toxicita

Ano

Střední až výrazný, ale jen dočasný a provázený nežádoucími efekty

Regulační T lymfocyty

Bezprostředně malá, dlouhodobě neznámá

Ano

Zlepšená zbývající sekrece inzulínu v předběžném hodnocení

III

Beta buňky odvozené z kmenových buněk

Neznámá, potenciální závažná

Ano

Průkaz určité sekrece inzulínu

Přeprogramované B buňky

Neznámá, potenciální závažná

Ne

Částečný efekt u zvířat

Prasečí enkapsulované ostrůvky

Většinou malé

Ano

Zatím malý či žádný efekt u lidí

V laboratoři namnožené beta buňky

Neznámo

Ne

Možné v laboratoři

Léková stimulace regenerace beta buněk

Neznámo

Ne

Testy u zvířat

Jak vidíte, výzkum léčby diabetu intenzivně probíhá. V klinických studiích se však zcela nové postupy testují opatrně a prvním cílem je posoudit, zda nejsou škodlivé a zda mají určitý alespoň laboratorní efekt. Pokud se určitý efekt prokáže a postup se jeví jako přijatelně bezpečný, naplánují se déle trvající studie u většího počtu pacientů. Ze všech intervenčních postupů, které jsou uvedeny v tabulce, se zatím žádný v dlouhodobém měřítku neosvědčil a nepoužívá se zatím jako skutečná léčba diabetu.

Pro dnešek je možné dodat již jen pár slov k „regulačním T lymfocytům“, na které jste se asi ptala:

Všechny správné imunitní reakce jsou v těle dobře koordinovány. Tak např. když onemocníte chřipkou a virus chřipky napadne vaše buňky, některé specializované T buňky to rozpoznají a dostanou signál, aby se rychle množily a připravily se na boj s chřipkovým virem. Trvá jim to několik dní a virus se zatím množí. Asi po 5 dnech je jich již tolik, že množství viru v těle začne klesat a bohužel některé napadené buňky v těle jsou v obranném boji zničeny i s virem. Kdyby to pokračovalo dále, tělo by se nakonec samo poškodilo. Proto se současně množí i tzv. regulační T-lymfocyty, které naopak mají za úkol imunitní proces v určitém okamžiku začít tlumit a téměř zastavit. Mezi tím se také vytvoří v těle protilátky a ty zbytkový virus drží na uzdě a vy se uzdravíte.

Při vzniku diabetu 1. typu se však má za to, že imunitní proces je z neznámých důvodů patologický a neměl by pokračovat, aby nebyly zničeny beta buňky. Proces by mohly ukončit regulační T lymfocyty, ale těch je zpravidla málo a na utlumení nestačí. Vědci proto zkoušejí odebrat od pacienta krevní vzorek a izolovat z něj regulační T lymfocyty. Ty se potom pokoušejí v laboratoři namnožit a aktivovat. Po navrácení takto namnožených regulačních T-lymfocytů by mohlo dojít k utlumení probíhajících imunitních reakcí. U některých nemocí se dokonce ukazuje, že to do určité míry funguje. Je to zejména v případech, kdy tělo reaguje proti více vlastním antigenům. U diabetu to zatím není vyzkoušené, ale mohlo by to také alespoň částečně fungovat. Podle mého názoru je hlavním problémem to, že některé regulační T-lymfocyty jsou celkově tlumivé a uklidňují více probíhajících imunologických procesů najednou – tedy i ty žádoucí. My bychom ale potřebovali specifické regulační T-lymfocyty, tedy jen ty, které budou tlumit další ničení beta buněk, ale nebudou se účastnit dalších imunitních procesů v těle. A to se zatím ještě nepodařilo.

(odpovídá Prof. MUDr. František Saudek, DrSc., Klinika diabetologie, IKEM, Praha)

Další dotazy z kategorie "Obecné"

 • Dotaz

  Dobrý den, považuje se hodnota glykemie 7,6 a "dlouhý cukr" 43 jako cukrovka? Děkuji za upřesnění. Katka

  Odpověď

  Milá Katko, aby se lékaři a obzvlášť výzkumníci mezi sebou domluvili, stanovili si určitá kritéria pro to, čemu se říká diabetes. Kromě toho také určili některé hraniční stavy, označované jako:

  ●  porušená glukózová tolerance

  ●  porušená glykémie na lačno

  ●  a nyní dokonce i porušená glykémie po jídle.

  Vycházejí z toho, že i mírnější poruchy se mohou nepříznivě odrazit na zdraví a vést např. k rychlejšímu vzniku aterosklerózy. Pro lepší představu vám posílám jeden obrázek, na kterém jsou všechny tyto stavy znázorněny a to podle hodnot glykémie na lačno, glykémie po jídle, glykémie za 120 minut po podání glukózy při glukózovém tolerančním testu a podle hodnoty glykovaného hemoglobinu. Jedná se o klasifikaci, kterou uznává Česká diabetologická společnost, ale také Americká diabetologická společnost.
  Z obrázku plyne, že opakovaně zjištěná hodnota glykémie na lačno vyšší než 7,0 mmol/l se označuje jako diabetes. Na lačno ale znamená, že od večera pacient nic nejí a změří se ráno. Jako diabetes se také označuje stav, kdy je opakovaně zjištěna náhodná glykémie vyšší než 11,1 mmol/l, nebo je tato hodnota zjištěna za 120 min. při glukózovém tolerančním testu. Nově je také možné označit za diabetes stav, kdy je zjištěna hodnota glykovaného hemoglobinu vyšší než 47 mmol/mol.

  Byla-li tedy vaše glykémie 7,6 zjištěna na lačno a stalo-li se tak opakovaně, máte diabetes. Bylo-li to za jiných okolností, nemusí to ještě znamenat diabetes. Hodnota glykovaného hemoglobinu 43 (mmol/mol) ještě diabetes neprokazuje, ale je lehce zvýšená.

  V běžném životě ale člověk nepotřebuje přesnou klasifikaci. Podle všeho je vaše glykémie lehce zvýšená a (pokud se jedná o vás), máte přinejmenším poruchu glukózové tolerance. Nyní záleží na tom, kolik je vám let, jste-li štíhlá či obézní a zda trpíte ještě jinými poruchami. V každém případě by se hodila dieta a pohyb a opakované změření či domácí monitorování osobním glukometrem. Pokud se s takovou poruchou nic nedělá, většinou se to postupně zhoršuje a diabetes nakonec skutečně vznikne.

  (odpovídá Prof. MUDr. František Saudek, DrSc., Klinika diabetologie, IKEM, Praha)

  Poznámka redakce:

  Hodnoty glykémie najdete v rubrice DIAGNOSTIKA.
  Dále je možné se podívat také na článek o cílových hodnotách glykovaného hemoglobinu.

  Vysvětlivka:
  OGTT v grafu znamená orální glukózový toleranční test, podrobněji viz naše ENCYKLOPEDIE.

  Detail dotazu
 • Dotaz

  Dobrý den, syn se podrobil předoperačnímu vyšetřená a byly mu zjištěny tyto hodnoty CRP 138, glykemie 6.7, kyselina močová 456, neurofily 6.8. Bohužel nezjistili o jaký zánět se jedná a operace je odložena. Prosím sdělte mi, jak dále postupovat a co znamenají tyto výsledky. Věk syna je 59 let a nikdy nebyl nemocný. Dagmara

  Odpověď

  Milá paní Dagmaro, ptáte se opravdu velmi obecně a tak vám mohu také odpovědět jen velmi obecně. Z vašeho dotazu vím o vašem synovi totiž velmi málo a možností je tedy mnoho.

  V prvé řadě je nutno vzít v úvahu, jakou operaci měl podstoupit. Pokud by se například jednalo o odstranění žlučníku, slepého střeva, infekčního ložiska někde v těle a podobně, tak by zánětlivé ukazatele ve vyšetření odpovídaly tomuto stavu a váš syn by měl být právě proto operován.

  Může jít ale o nějakou úplně jinou plánovanou operaci, např. náhradu kyčelního kloubu, operaci na velkých cévách nebo na srdci či o plastickou operaci apod. V takovém případě se většinou zákrok neprovádí, aby se nekomplikoval rozšířením infekce. Je nutné zjistit, proč jsou zánětlivé ukazatele pozitivní, léčit příčinu a pacienta pak k operaci znovu pozvat.

  CRP (značka pro tzv. C reaktivní protein) je krevní bílkovina tvořená v játrech, která se v těle objevuje, když dochází k nějaké formě zánětu. Normálně jsou jeho hodnoty od 1 do 5 mg/l. CRP se zvyšuje nejčastěji při bakteriálních infekcích, např. zápalu plic, těžší močové infekci, při hnisavém zánětu v podkoží – např. při rozsáhlém furunklu. Podle závažnosti jeho hodnoty dosahují 100 i více (až 500 mg/l). Hodnota 138 je vysoká a svědčí určitě o nějakém zánětu.

  CRP se zvyšuje také (ale méně) při některých virových infekcích, při akutním infarktu myokardu, při revmatických chorobách, autoimunitních nemocech, při zánětu slinivky břišní, případně u pokročilejších nádorových nemocí.

  Obvodní lékař by tedy měl u vašeho syna provést podrobnější vyšetření (pokud není příčina jasná, např. těžší zánět dýchacích cest) a pravděpodobnou infekci léčit.

  Hodnota glykémie na lačno je zvýšená a může se jednat o diabetes (nikoliv takový, který by byl příčinou zvýšeného CRP, případně důvodem k odležení operace. Hodnota neutrofilů je v normě, kyselina močová hraniční – rovněž není důvod pro tuto hodnotu operaci odkládat.

  (odpovídá Prof. MUDr. František Saudek, DrSc., Klinika diabetologie, IKEM, Praha)

  Poznámka redakce:

  Hodnoty glykémie najdete v rubrice DIAGNOSTIKA.

  Detail dotazu
 • Dotaz

  Dobrý den, bývá mi občas špatně, když se nenajím atd. Pořídila jsem si glukometr a po jídle si naměřila hodnotu 18 mmol/l. Došla jsem si k obvodní lékařce, která mi udělala testy. Glukóza na lačno a glykovaný hemoglobin vyšly v normě, paní doktorka řekla, že je vše v pořádku a není potřeba to řešit. Dál jsem se měřila a opět jsem si naměřila 90 min po jídle hodnotu 20 mmol/l (po snědení bábovky). Bylo mi to divné a našla jsem články na toto téma...že to v pořádku není....prosím doporučíte, jak to dále řešit...děkuji Ada

  Odpověď

  Milá Ado, podle doporučení České diabetologické společnosti a také Americké diabetologické společnosti (která má shodou okolností stejné jméno jako vy (ADA – American Diabetes Association) se dá diabetes mellitus prokázat několika způsoby, z nichž jeden je „opakované zjištění glykémie kdykoliv během dne vyšší než 11,1 mmol/l“. Podle vašich měření tedy diabetes jednoznačně máte. Další informace se dočtete na našich stránkách v rubrice DIAGNOSTIKA.

  Připadají v úvahu ještě některé málo pravděpodobné možnosti, jako že např. si měříte glykémii špatným způsobem (např. máte cukr na prstu, ze kterého se měříte, glukometr je vadný apod.). Je možné, že v den, kdy si vás paní doktorka pozvala na měření, jste velmi poctivě den před tím málo jedla a od večera již nic, a za těchto okolností se vaše ranní glykémie dostala do normálního rozmezí. Je ale s podivem, že váš glykovaný hemoglobin byl také v normě, nechce se mi tomu věřit.

  Diagnózu diabetu by u vás mohl ověřit tzv. glukózový toleranční test. Přišla byste opět na lačno (od večera byste nic nejedla). Před testem by vám změřili glykémii a vy byste vypila 75 g cukru rozpuštěného v 300 ml čaje. Potom by vám glykémii změřili za 60 a 120 min. Diagnóza diabetu by se potvrdila, pokud byste za 120 min. měla glykémii vyšší než 11,1 mmol/l.

  Já ale vašemu měření věřím a myslím si, že diabetes máte. Měla byste se měřit častěji, např. na lačno a 1 hod. po jídle. Měla byste začít držet diabetickou dietu a to tak, aby vám glykémie po jídle nestoupla více jak na 10 mmol/l, raději ani tolik ne. Pokud by to nestačilo, měla byste začít užívat nějaké léky, měřit se a opravdu držet dietu. To vše by vám vysvětlil diabetolog, ke kterému by vás vaše paní doktorka měla poslat. Je také možné, že vaše únava a nevolnost vyplývají z neléčeného diabetu. Je to pro vás velmi důležité, a tak mou radu poslechněte. I jen mírně zvýšené glykémie nad normu jsou škodlivé a mohou dlouhodobě zhoršovat vaše zdraví. Chválím vás za to, že jste si pořídila glukometr. Používejte jej. A s tou dietou opravdu začněte, jen potřebujete to poučení.

  (odpovídá Prof. MUDr. František Saudek, DrSc., Klinika diabetologie, IKEM, Praha)

  Detail dotazu
 • Dotaz

  Dobrý den, dostala se ke mně informace, že existuje Příručka pro chlapy diabetiky. Zajímalo by mě, kde se dá příručka sehnat. Předem děkuji za odpověď.

  Odpověď

  Příručku pro chlapy diabetiky lze nejlépe získat cestou svého diabetologa, kterému ji poskytne zástupce firmy Sanofi-Aventis, díky níž byla brožura vydána a která zajišťuje též její distribuci mezi lékaře.

  (odpovídá přímo autorka Prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D. z Fakultní nemocnice Motol)

  Detail dotazu
 • Dotaz

  Dobrý den, naměřili mi při odběru krve 15 mmol/l. Obvodní lékař předepsal pouze Glucophage XR 500 mg. Neměl bych si i měřit krev? Jan

  Odpověď

  Milý Jane, lépe by se odpovídalo, kdybych znal váš věk, výšku a hmotnost. Nicméně, pokud vám lékař zjistil glykémii 15 mmol/l a výsledek ověřil, je to tak, máte diabetes, velmi pravděpodobně 2. typu, když jste dostal metformin (Glucophage XR 500 mg).

  Základním opatřením pro vás budou správná dieta a zařazení pravidelného pohybu do vašeho režimu . O tom, jak to funguje, by vás mohlo informovat samostatné měření glykémií. Bylo by to pro vás velmi užitečné a „výchovné“.

  Pro pacienty, kteří se nemusejí píchat inzulin, hradí pojišťovna jen omezené množství testovacích proužků, takže když je někdo pečlivý, většinou si nějaké přikupuje, viz náše články Pomůcky pro diabetiky, hrazené zdravotními pojišťovnami a Proužky do glukometru. Měřit byste se měl na lačno, cílem by měla být glykémie ráno mezi 4,5 – 5,6 mmol/l, ale hodnoty kolem 6 jsou přijatelné. Pokud se to nepodaří, režim byste měl více upravit, méně jíst a případně přidat další léky.

  Poučné je také měřit glykémii hodinu po jídle. Pokud možno byste neměl mít více jako 10. Vyšší hodnoty vás upozorní, že jíte moc sacharidů nebo že potřebujete upravit léčbu.

  Glukometr tedy doporučuji. Budou-li hodnoty dobré, nemusíte se později měřit časti, ale zatím to zkuste aspoň ráno a jednu hodinu po snídani. V prvé fázi využijte proužky, které vám váš diabetolog může předepsat. Glukometr dnes není žádná zvláštní vymoženost. Měl by jej používat každý diabetik. Na našem webu si můžete přečíst, jak se měření glukometrem provádí. Celková problematika vlastní kontroly glykémie je v rubrice Selfmonitorig.

  Naučte se, jak upravovat dietu. Měl byste absolvovat podrobný edukační pohovor. Léčba diabetu bude hodně ve vašich rukách, ale musíte se to naučit.

  (odpovídá Prof. MUDr. František Saudek, DrSc., Klinika diabetologie, IKEM, Praha)

  Detail dotazu
Zobrazit všechny dotazy z kategorie "Obecné"

Napsat dotaz

Uveďte prosím co nejjednodušeji několika slovy, případně upravujeme redakčně

Na stránkách se zobrazí pouze Vaše jméno, nikoliv příjmení

bude přístupný pouze redakci

Pro případ upřesnění dotazu

Týká se osoby, jejíž problém je řešen

Zveřejňujeme pouze dotazy srozumitelné, dotazy opakované a podobné neuvádíme. Zadáním dotazu souhlasíte s Pravidly poradny a zpracováním osobních údajů.

Pravidla poradny

Dříve, než položíte svůj dotaz, vyhledejte si, prosím, zda ten samý nebo velmi podobný dotaz nepoložil jiný čtenář či čtenářka před vámi. Návod "Jak na to" naleznete v sekci Vyhledávání v dotazech. Upozorňujeme, že položené dotazy budou zveřejňovány, stejně jako odpověď na ně. Neuvádějte, prosím, celé své jméno. Pokud bude k dotazu přiložena fotografie nebo video, odpovídající lékař zváží její zveřejnění. Velmi děkujeme za vaši přízeň. Věříme, že vám přinášíme užitečnou službu v daném oboru medicíny. Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!