A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fibráty

Fibráty patří mezi nejčastěji užívanou skupinu léků patřících mezi hypolipidemika. Snižují hladiny cholesterolu, LDL cholesterolu, triglyceridů a zvyšují hladiny HDL cholesterolu. Vliv fibrátů na krevní tuky a lipoproteiny, ale
i jejich další účinky, jsou zprostředkovány převážně specifickými receptory v buněčném jádře, nazývanými PPAR alfa (peroxizomální proliferační aktivační receptory). Mezi nejčastěji používané léky z této skupiny patří fenofibrát, bezafibrát, ciprofibrát a gemfibrozil. Fibráty jsou většinou velmi dobře snášeny, vedlejší účinky bývají mírného nebo přechodného charakteru. Nejčastěji ze strany zažívacího traktu (nauzea, nechutenství, tlak v epigastriu, pyróza, průjem). Mírné zvýšení jaterních enzymů (ALT, AST, ALP), vzácněji kreatininu, bývá většinou přechodného charakteru. Méně často kožní reakce (urtika), vzácně padání vlasů, které ustupuje po vysazení léku. Může dojít také k vzestupu CK (kreatinkinázy) a bolestem svalstva, tyto potíže se mohou objevit především
v souvislosti s kombinační léčbou fibrátů se statiny.

Ergometrie Fruktóza