A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fyzická aktivita

Fyzická aktivita je významná součást léčebných opatření k ovlivnění kompenzace a průběhu diabetu. Pokud lékař nedoporučí jinak (s ohledem na jiná přidružená onemocnění), je vhodné cvičení, čili aerobní aktivita (za přítomnosti kyslíku) 4x týdně v trvání nejméně 30 minut (např. běh, jízda na kole, rotopedu, plavání), případně v kombinaci s posilováním přiměřené intenzity. Aktivitu je vhodné přizpůsobit potřebám, omezením a osobním preferencím jednotlivce. K dosažení dobrého výsledku (zlepšení psychické pohody, redukce hmotnosti, zlepšení kompenzace diabetu) není nutná extrémní zátěž, účinná je i chůze v trvání alespoň 1-2 hodiny. Při fyzické aktivitě je vhodné je sledování cílové tepové frekvence (pulsu), který by se měl pohybovat  mezi 60 a 80 % odhadované maximální srdeční frekvence (individualizováno dle pacientova klidového srdečního tepu, TF max. = 220 – věk pacienta). Tento výpočet však nelze použít u pacientů s autonomní neuropatií nebo u osob užívajících léky ovlivňující srdeční frekvenci, např. beta-blokátory. S ohledem na hypertenzi je horní hranicí tolerované normy systolický krevní tlak 180 mmHg.

Fytofarmaka Gangréna