Encyklo

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glukometr

Přístroj na měření glykemie nejčastěji pomocí tzv. self-monitoringu. Diabetik si tak může díky znalosti své aktuální glykémie přizpůsobovat dávky inzulínu a tak správnou kompenzací diabetu předcházet pozdním komplikacím. Druhy přístrojů se navzájem liší principem měření a množstvím krve, které je ke stanovení zapotřebí (obvykle několik mikrolitrů krve). Pro získání tohoto množství krve se…

Číst více

Glukóza

Glukóza je jednoduchý tzv. „hroznový, škrobový“ cukr, sloužící tělu jako hlavní zdroj energie. Vzniká rozložením potravy obsahující sacharidy při trávení, nebo produkcí v játrech a ledvinách (glukoneogeneze). Hladina glukózy v krvi je glykemie. Glukóza se přirozeně nachází v rostlinách, vázaná v disacharidech sacharóze a laktóze. Z hlediska lidského organismu jde o základní cukr,…

Číst více

Glykace

Glukóza je schopna vázat se v procesu označovaném jako neenzýmová glykace na některé molekuly struktury těla za vzniku tzv. glykozylové vazby. Takto vzniklé změněné sloučeniny (pozdní produkty glykace – AGE) vykazují některé vlastnosti snižující jejich životnost i kvalitu a jsou v průběhu let podkladem pozdních komplikací diabetu. Tytéž změny probíhají i na molekule hemoglobinu (obsaženého…

Číst více

Glykemický index

Glykemický index (GI) je hodnota používaná k rozdělení jednotlivých potravin podle jejich schopnosti zvyšovat hladinu krevního cukru. Čím vyšší je glykemický index, tím více a rychleji daná potravina zvyšuje hladinu krevního cukru po jídle postprandiální glykemii. Při výpočtu GI konkrétní potraviny se vychází z hodnoty glykemického indexu glukózy, která má hodnotu 100. Konzumace potravin s…

Číst více

Glykemický profil

Glykemický profil je série měření glykémie v průběhu dne s cílem orientačně zmapovat kolísání krevního cukru v průběhu dne, stanovit minimální a maximální výši glykemie, vzestupy po jídle postprandiální glykemie. Podle glykemického profilu lze zhodnotit (nejlépe společně s glykovaným hemoglobinem) míru kompenzace diabetu, případně upravit dávky inzulínu či perorálních antidiabetik. Velký…

Číst více