Encyklo

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diuretika

Diuretika jsou léky zvyšující tvorbu a vylučování moči. Často se užívají k léčbě hypertenze (patří mezi antihypertenziva) a k „odvodnění“ při celkových otocích, např. při srdečním selhání, ledvinných nebo jaterních onemocněních. Mezi diuretika. patří tzv.  thiazidová diuretika (např. hydrochlorothiazid, chlorthalidon), silná kličková diuretika (furosemid), slabší kalium šetřící…

Číst více

Doppler

Dopplerův ultrazvukový průtokoměr („doppler“) – přístroj využívající ultrazvuku k měření krevního tlaku (a průtoku) na tepnách, zejm. dolních končetin. Užívá se v diagnostice ischemické choroby dolních končetin (ICHDK), kde jej lze doplnit  jinou neinvazivní metodou, např. vyšetřením palcových tlaků nebo vyšetřením transkutánního parciálního tlaku kyslíku (TcpO2). Týž…

Číst více

Dyslipidemie (hyperlipoproteinemie)

Dyslipidemie (hyperlipoproteinemie) je porucha metabolizmu lipidů (tuků), u diabetiků nejčastěji charakterizovaná zvýšeným celkovým cholesterolem LDL cholesterolem, triglyceridy a sníženými hladinami HDL cholesterolu. Rozlišuje se několik typů dyslipidemie podle druhu lipoproteinu (částice přenášející v krvi tuky) a přenášeného tuku (hypercholesterolemie, hypertriacylglycerolemie, kombimovaná…

Číst více