Encyklo

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie je postižení sítnice oka v důsledku diabetu. Vzniká dlouhodobým působením zvýšené glykemie na cévy a řadí se mezi pozdní komplikace diabetu. Dělí se na časné stadium - neproliferativní retinopatie (NPDR) a pokročilé stadium - proliferativní retinopatie (PDR). Základními klinickými znaky NPDR jsou mikroaneurysmata, krvácení, flebopatie, intraretinální mikrovaskulární…

Číst více

Diabetické koma

Jako koma se obecně označuje stav hlubokého bezvědomí. V těžších případech postižený nereaguje ani na bolestivé podněty. K nejčastějším příčinám patří úrazy hlavy, krvácení do mozku, těžce probíhající nervové infekce, otravy. Jako diabetické koma se označuje stav bezvědomí vznikající následkem akutních komplikací diabetu, konkrétně při těžkém stupni hypoglykemie,  ketoacidózy, nebo…

Číst více

Dialýza (Hemodialýza)

Dialýza, nebo hemodialýza (zkr. HD) – léčebná metoda nahrazující základní funkci ledvin – očišťování krve od nežádoucích zplodin metabolismu a tvořící podstatu tzv. „umělé ledviny“. Princip je založen na prostupu látek polopropustnou membránou z jedné tekutiny (krve) do druhé (dialyzačního roztoku) po koncentračním spádu (difuze). Současně se odstraní z těla přebytečná…

Číst více

Dieta

Dieta je způsob výživy, nebo složení potravy tvořící základ stravování s ohledem na zdraví člověka. Diabetická dieta spočívá zejména v omezení množství sacharidů v potravě (na 175-325 g/den) a dále dle míry nadváhy obezity a dyslipidemie i v redukci přijaté energie a lipidů (tuků), zejména živočišných. To vše při zachování dostačujícího množství minerálů, vitamínů, stopových prvků…

Číst více

Dieta - zásady a cíle

Obecné zásady diabetické diety: 1. Stravovat se pravidelně – 3-6x denně dle doporučení lékaře. 2. Omezit, případně vyloučit sladké potraviny obsahující sacharózu 3. Nesladit cukrem ale náhradními sladidly 4. Celodenní přísun sacharidů rozdělit do několika dávek (zejména chléb, pečivo, těstoviny, rýži,brambory) 5. Jednoduché cukry (v ovoci, mléku a mléčných výrobcích) konzumovat v malých…

Číst více