Encyklo

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Screening

Screening je použití diagnostických testů k vyhledávání rizikových nebo nemocných osob v populaci zdánlivě zdravých jedinců bez příznaků daného onemocnění. Screening diabetu se provádí v ambulancích praktických lékařů: A) jednou za dva roky (u nerizikových jedinců jako součást preventivních prohlídek) B) jednou ročně u osob se zvýšeným rizikem (nemocní s kardiovaskulární příhodouv anamnéze,…

Číst více

Sekundární diabetes

Jako sekundární diabetes označujeme různorodou skupinu nemocí provázených zvýšenou  glykemií, které nelze označit jako diabetes 1. typu nebo diabetes 2. typu. Sekundární diabetes vzniká nejčastěji při poškození pankreatu akutním či chronickým zánětem, nebo po operaci. Dále sem patří různé dědičné poruchy nebo působení chemických látek či léků (např. kortikoidů) zvyšující glykemii

Číst více

Selfmonitoring

Self- monitoring (SM, Self - Monitoring of Blood Glucose, SMBG ) je proces měření a monitorování vlastní glykemie nebo ketolátek v krvi, odpadu cukru (glykosurie a ketolátek v moči pacientem. SM umožňuje samostatně rozhodovat a orientovat se ve svém onemocnění, získat nad ním lepší kontrolu a dosáhnout lepší kompenzace. Lze jej provádět buď vizuálními testačními proužky, nebo pomocí měřicího…

Číst více

Sexuální dysfunkce

Diabetes může vést k sexuálním problémům (dysfunkci) jak u mužů tak u žen. Nejčastěji se tak děje v důsledku diabetické neuropatie a mikroangiopatie. Řada potíží ale nemusí mít tzv. organickou příčinu (tj. tělesnou poruchu), problém je naopak výlučně psychického rázu. Nejčastějším sexuálním problémem mužů s diabetem je impotence, neboli erektilní dysfunkce. Diabetici se také někdy potýkají s…

Číst více

Sítnice

Sítnice – lat. retina je vnitřní vrstva oka, která obsahuje nervové buňky citlivé na světlo (tyčinky a čípky). Tyto buňky převádějí energii dopadajícího světla na nervové vzruchy, které jsou vedeny zrakovým nervem do mozku. Tím je umožněno vnímání obrazu. Sítnice kromě tyčinek a čípků obsahuje další buňky. Všechna vlákna z nervových buněk sítnice se sbíhají v tzv. slepou skvrnu, v níž…

Číst více