Encyklo

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus (cukrovka) je skupinou metabolických onemocnění jejichž společnou charakteristikou je zvýšená hladina krevního cukru, tedy hyperglykémie způsobená nedostatečným účinkem inzulínu při jeho úplném, nebo částečném nedostatku. Diabetes je provázen komplexní poruchou metabolizmu  sacharidů, lipidů a bílkovin.  Dělí se na diabetes 1. typu, diabetes 2. typu, ostatní typy…

Číst více

Diabetická fetopatie (embryopatie)

Jako diabetická fetopatie jsou označovány odchylky od normálního vývoje plodu, které vznikají v důsledku hyperglykemie během těhotenství, konkrétně během druhého a třetího trimestru, nejčastěji v důsledku gestačního diabetu. Tehdy jsou již vyvinuty životně důležité orgány, které se formují v prvním trimestru těhotenství, nedochází tedy k výskytu vrozených vývojových vad (malformací) = diabetická…

Číst více

Diabetická nefropatie

Diabetická nefropatie je postižení ledvin v souvislosti s diabetem patřící mezi pozdní komplikace diabetu. Dochází při ní k poškození cév v ledvinách mikroangiopatie a k postupnému snižování schopnosti zbavovat tělo škodlivých zplodin metabolizmu a tvořit moč. Časným stadiem je objevení se albuminurie, mezi hlavní klinické projevy manifestního (zjevného) stadia onemocnění…

Číst více

Diabetická neuropatie

Diabetická neuropatie (DN) je chronickou (pozdní komplikací diabetu). Lze ji definovat jako nezánětlivé poškození funkce a struktury periferních somatických (závislých na vůli) nebo autonomních (na vůli nezávislých) nervů na podkladě metabolického a cévního postižení. Vždy je nutné vyloučit jinou příčinu vzniku než diabetes. DN se dále spojuje s faktory, které jsou typické i pro ostatní…

Číst více

Diabetická noha

Jako diabetická noha, nebo syndrom diabetické nohy se označuje postižení dolní končetiny od kotníku dolů zapříčiněné dlouhodobým působením zvýšené hladiny cukru hyperglykemie, což vede většinou ke kombinaci poruchy cévního a nervového zásobení. Diabetická noha je tedy většinou určitou kombinací projevů diabetické neuropatie, mikroangiopatie a makroangiopatie. K vzniku diabetické nohy může…

Číst více