Encyklo

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nežádoucí účinky

Nežádoucím účinkem (NÚ) léčivého přípravku se rozumí nepříznivá a nezamýšlená odezva na jeho podání, která se dostaví po běžně užívané dávce. V podstatě každé léčivo má kromě svých žádoucích účinků, pro které se používá, zároveň určitou míru výskytu nežádoucích efektů. S některými se již dopředu počítá s tím, že prospěch z podání léčiva je pro pacienta vyšší než rizika vyplývající z jeho podání.…

Číst více

Nordic walking

Nordic walking (doslovně přeloženo severská chůze) je běžná chůze se speciálními hůlkami (lze použít i hůlky používané k běžkám) která se celosvětově rozšířila ze Skandinávie, zvláště z Finska. Nordic walking je možno provozovat celý rok, kdekoliv, ve všech věkových a výkonnostních skupinách. Patří proto mezi nejvýhodnější formy fyzické aktivity  pro diabetiky. Ve srovnání s klasickou chůzí…

Číst více

NPH inzulin

NPH inzulin (isophan,Neutral Protamin Hagedorn) patří mezi humánní inzuliny s prodlouženou dobou účinku (depotní inzuliny). Prodloužení jejich účinku proti krátkodobým inzulinům je dosaženo změnou fyzikálních a chemických vlastností přípravku, snížením rozpustnosti a zpomalením vstřebávání z podkoží, a to kombinací neutrálního inzulinu se zásaditou bílkovinou protaminsulfátem a malým množstvím…

Číst více