A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Brittle diabetes

Jako brittle nebo labilní diabetes, se označuje špatně zvládatelná cukrovka s často zdánlivě nevysvětlitelnými rozkolísanými hladinami glykemie, jejíž hlavní příčinou jsou opakované nepoznané hypoglykemie. Brittle diabetes se vyskytuje převážně u pacientů
s diabetem 1. typu., ale sporadicky se vyskytuje i u osob s diabetem 2. typu léčených inzulínem. Nejčastější je u mladých žen ve věku 18-25 let s průměrným trváním  trvanie brittle období v délce 5 let, u mužů je výskyt nejčastější mezi 15-17 rokem života a trvá zhruba 3 roky.

Mezi příčiny vzniku brittle diabetu patří:  nevhodné inzulínové režimy, nadměrné dávky inzulínu, porušené vstřebávání inzulínu z podkoží, poruchy tzv. kontraregulačních hormonů (růstového hormonu, glukokortikoidů, glukagonu, adrenalinu a noradrenalinu), poruchy gastrointestinálního (zažívacího) traktu, mírné (abortivní) formy celiakie, deficity enzymů důležitých pro vstřebávání živin (laktáza) a v neposlední řadě psychosomatický stres. V léčbě lze kromě snahy o vypátrání a vyřešení vyvolávající příčiny využít i možnost léčby pomocí  inzulínové pumpy, transplantaci a spolupráci s psychologem.

Bolusová dávka inzulinu Bypass