A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Změna (životního stylu)

Základem úspěšné léčby diabetu je u naprosté většiny pacientů změna jejich dosavadního životního stylu. Čím časnější a výraznější tato změna je, tím lepších léčebných výsledků lze dosáhnout. Mezi základní změny, které jsou obvykle v životě diabetika žádoucí patří dodržování diabetické diety, úprava stravovacích návyků, zvýšení fyzické aktivity, pravidelné užívání léků, pravidelné kontroly u lékaře atd. K tomu aby bylo možné změnu uskutečnit, je nejprve potřebné vnitřní přesvědčení, že doporučovaná, plánovaná změna má smysl. V opačném případě je šance na úspěch mizivá. Optimální formou pro podporu a udržení změn životního stylu je edukace diabetiků a využití psychoterapie.

Zácpa zuby a dásně