Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.PŘÍPADOVÁ STUDIE: Infikovaný diabetický tlakový vřed

Autor:
redakce

Pracoviště:

Vloženo: 12. 2. 2019


Pacientka (65 let) měla na pravé patě tlakový vřed. Byla hospitalizována pro operaci břicha a vyvinul se u ní tlakový vřed 4. stupně na kostrči a tlakové vředy 2. stupně na obou patách. Vřed na jedné patě praskl a došlo zde k infekci. Pacientka byla po operaci zesláblá a neměla téměř žádnou chuť k jídlu, navíc trpěla diabetem (typ 2) a měla po operaci rozkolísanou hladinu glukózy. Rána na kostrči byla důvodem, proč pacientka ztratila hodně tekutin.
Pacientka po operaci trpěla velkými bolestmi a dostávala Fentanyl matrix (12,5 mg). Na infikovanou ránu na kostrči jí byla podávána antibiotika.
Do té doby neporušený vřed 2. stupně na pravé patě praskl a začal vykazovat příznaky infekce (obr. 1), a to navzdory perorálnímu užívání antibiotik. Po částečném odstranění strupu byl aplikován hydrogel. Týden poté byl na čištění rány a kontrolu infekce použit přípravek na bázi medu L-Mesitran Tulle.

Metody

Na začátku léčby přípravkem L-Mesitran Tulle (kombinace lékařského medu a dalších přírodních látek) vykazovala rána velké množství exsudátu, který vytlačoval gel z krytí ven. Krytí bylo v prvních třech týdnech měněno 1× denně a překrývalo se navíc pěnovým krytím. Po uplynutí tří týdnů byly obvazy měněny pouze 3–4× za týden.

Výsledky

Krytí bylo aplikováno přímo na ránu očištěnou vodou z vodovodu. Nekrotická infikovaná rána se asi po čtyřech týdnech rychle vyčistila a v ráně se vytvořila granulační tkáň (obr. 2). Rána během následujících tří týdnů epitelizovala a za sedm týdnů se zcela zahojila (obr. 3). Během používání a výměny krytí netrpěla pacientka bolestmi ani jinými nepříjemnými pocity. Krytí vytvořilo vlhké prostředí k hojení rány a nebyla pozorovaná macerace.

Diskuse

Pacientka byla součástí větší studijní skupiny, která hodnotila účinek přípravku L-Mesitran. Celkem byli vyhodnoceni 4 pacienti v domácí péči. Tři pacienti měli infikované rány, z toho se ve dvou případech ukázala původcem bakterie Ps. Aeruginosa. Testováním in-vitro se potvrdila schopnost L-Mesitranu účinně redukovat bakterie MRSA, ESBL a další bakterie rezistentní vůči antibiotikům (Stobberingh, 2010). Výsledky účinnosti produktu u pacientů s infikovanými ranami získané in-vitro byly potvrzeny in-vivo.

Shrnutí

Rychlé odstranění zbytků tkáně z rány je jednou z klíčových vlastností produktů na bázi medu (Molan, 2006). Jak bylo popsáno ve výše uvedeném případě, rychlá epitelizace jasně ukazuje, že u použití produktů na bázi lékařského medu dochází k podpoře procesu angiogeneze (Rossitter, 2010).
Z těchto závěrů je patrné (malá velikost vzorku), že přípravek dokáže účinně bojovat proti infekcím a stimuluje granulaci a epitelizaci. U ran s těžkou exsudací bylo nutné měnit krytí každý den, u ran se střední až mírnou exsudací postačila výměna jednou za tři dny.

poznámka redakce:
přípravcích L-Mesitran se můžete dočíst ZDE

Prohlášení
Tato případová studie je nezávislou studií a byla provedenase souhlasem pacienta.
Případovou studii C119 provedli
Lian Evers (kvalifikovaný ošetřovatel) a Aafje Thuiszorg (domácí péčovatelka), Zwijndrecht, Nizozemsko (lian.evers@aafje.nl)