A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Játra

Játra jsou největší žlázou lidského těla o hmotnosti okolo 1,5 kg. V lidském organismu mají mnoho funkcí souvisejících zejména s  metabolizmem.
Ve vztahu k sacharidům je to zejména uskladnění přebytečné glukózy po jídle ve formě glykogenu a její tvorba a uvolňování do krve ve stavu nalačno. Dále jsou játra aktivní při metabolismu lipidů  (tvorba a přeměna cholesterolu a lipoproteinů), proteinů  (tvorba krevních bílkovin, např. albuminu a srážlivých faktorů), vitaminů (např. zásoby vitaminu B12 a vitaminů rozpustných v tucích). Játra jsou rovněž místem, kde probíhá detoxikace organismu, tedy  zpracování nepotřených látek, léků apod.). Snížená citlivost jater na inzulín ( inzulínová rezistence ) zvláště
u jater postižených steatózou vede k poruše metabolizmu glukózy a následně ke vzniku diabetu.
Ischemická choroba srdeční (ICHS) Jo Jo efekt