Encyklo

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Potraviny - obaly

Při nakupování potravin či při jejich přípravě je velmi vhodné seznámit se s jejich složením, obsahem energie a jednotlivých živin. Tyto informace lze najít na obalech výrobků (i když k jejich rozluštění mnohdy potřebujete lupu). Etikety  na obalech jsou jakési průkazy totožnosti pro potraviny, které nakupujeme a konzumujeme. Bývají zde uvedeny použité suroviny, které jsou řazeny sestupně…

Číst více

Pozdní komplikace diabetu

Jako pozdní komplikace diabetu se označují změny cév a následně orgánů těla vznikající při dlouhotrvajícím škodlivém působení zvýšené hladiny krevního cukru (hyperglykemie). Mezi tyto komplikace patří mikroangiopatie (diabetická nefropatie, diabetická neuropatie a diabetická retinopatie), které jsou specifické pro diabetes a u nediabetiků se nevyskytují, dále makroangiopatie (nemoci…

Číst více

Práce

Diabetes mellitus není sám o sobě omezující faktorem pro pracovní způsobilost. Volba pracovního zařazení však může být ovlivněna přítomností pozdních komplikací diabetu (např. postižením zraku diabetickou retinopatií) nebo přidružených chorob, které je pak nutno posuzovat individuálně.

Číst více

Premixovaný (kombinovaný) inzulin

Jako premixovaný inzulin se označuje „směs“ inzulinů různých vlastností (krátkodobého a střednědobého). Předem připravené směsi inzulinů tak kombinují výhody obou typů, tj. pokrytí jak bazální potřeby inzulinu během noci a mezi jídly, tak i nárazovou (bolusovou) dávku sloužící ke snížení vzestupu krevního cukru po jídle (postprandiálně). Příkladem takové směsi může být směs 20-30 %…

Číst více

Prevence

Prevence = předcházení nemoci. Rozlišuje se primární prevence, která je zaměřena proti vzniku nemoci a sekundární prevence, která se snaží zabránit dalšímu rozvoji nemoci již vzniklé. (např. primární prevence infarktu myokardu je prevence aterosklerózy a ischemické choroby srdeční, sekundární prevence je zaměřena proti opakování infarktu. Prevence diabetu je založena na ovlivnění těch rizikových…

Číst více