Encyklo

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kortikoidy

Kortikoidy (kortikosteroidy) jsou léky podobné hormonům kůry nadledvin – glukokortikoidům, Léčebně se využívá zejména jejich protizánětlivého, protialergického a imunosupresivního účinku. Podávají se u řady zánětlivých chorob (revmatických, systémových, kožních, plicních, ledvinných aj.) u nichž je vhodné tlumit nadměrnou činnost imunitního systému, který se podílí na poškozování…

Číst více

Kouření

Kouření je vdechování tabákového kouře, které má charakter naučeného chování spojeného s fyzickými i psychickými a sociálními prožitky vedoucími k jeho opakování a syndromu závislosti. Při kouření se do organismu celá řada látek s nepříznivým vliv lidský organismus. Je to zejména nikotin, oxid uhelnatý a dehet, spolu s řadou kancerogenních (rakovinotvorných) látek. Kouření se podílí mimo jiné na…

Číst více

Kožní nemoci

Kožní choroby se u diabetiků mohou vyskytovat jako přímý důsledek onemocnění cukrovkou nebo jejích pozdních komplikací. Některé kožní nemoci není potřeba léčit a představují spíše kozmetickou či estetickou „vadu“, některé (zvláště infekce) je potřeba intenzívně a důsledně léčit, zejména pokud se vyskytují na dolních končetinách v rámci prevence diabetické nohy. Zásadní vliv na rozvoj…

Číst více

Kreatinin

Kreatinin je laboratorní parametr, jehož měření se používá k posouzení aktuální funkce ledvin. Kreatinin vzniká ve svalech z kreatinu. Vyšetření clearance - klírens (množství krve, které se za jednotku času očistí od určité látky) kreatininu se používá pro stanovení glomerulární filtrace. Zvýšené hodnoty kreatininu jsou známkou renální insuficience (renálního selhání) ke kterému dochází u…

Číst více

Krevní tlak (TK)

Je to tlak, kterým působí krev na stěnu cévy, kterou protéká. Jeho měření tlakoměrem se používá k posouzení aktuálního stavu kardiovaskulárního systému. Důležité je použít manžetu adekvátní šíře pro daného pacienta  (dle obvodu paže). Standardně se měří TK vsedě po předchozím 5-10 minutovém uklidnění, v klidné místnosti s optimální teplotou. Při měření TK vyšetřovaná osoba nesmí mluvit…

Číst více