Encyklo

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kognitivně-behaviorální terapie

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) vychází z kombinace kognitivní a behaviorální psychoterapie. Behaviorální (angl. behavior = chování) psychoterapie získala podnět ke svému rozvoji v experimentální psychologii zabývající se studiem procesů učení. Poruchy chování jsou zde chápány především jako naučené reakce. Kognitivní (poznání) psychoterapie věnuje pozornost poznávacím procesům a to…

Číst více

Kompenzace diabetu (cíle léčby)

Kompenzace je míra kontroly diabetu, jinými slovy jak lékař a pacient společně zvládají „zkrotit“ nepříznivé hodnoty glykemie, krevního tlaku a lipidů. Úroveň kompenzace se posuzuje na základě několika parametrů, např. glykemie nalačno, postprandiální glykemie, glykovaného hemoglobinu, cholesterolu, HDL cholesterolu, LDL cholesterolu a triglyceridů (viz tabulka)

Číst více

Kontinuální měření glykemie (CGMS)

Kontinuální měření glykemie (angl. zkr. CGMS - Continuous Glucose Monitoring System) označuje způsob měření krevního cukru (glykemie) v krátkých intervalech v průběhu jednoho a více dní pomocí speciálního senzoru umístěného v podkoží. Údaje se přenášejí buď přímo na displej nebo po přenosu dat do počítače. CGMS podává ve srovnání s klasickým > self-monitoringem pomocí…

Číst více

Kontraindikace

Kontraindikace je jakýkoli stav pacienta, který znemožňuje (zakazuje) provedení určitého léčebného nebo diagnostického výkonu nebo podání určitých léků. Řada chirurgických výkonů je např. kontraindikována při akutním infarktu myokardu. Většina léků má své kontraindikace (např. je nelze užívat během těhotenství či při kojení). Podobně jako indikace existují kontraindikace absolutní (ty nelze…

Číst více