Co je chatbot?


ChatBot, nebo také chat bot, je zkratkou pro „chat robot“. Jde o počítačový program, který simuluje lidskou konverzaci neboli chatování za pomoci umělé inteligence a je určen k automatizované komunikaci s lidmi. Mezi nejčastěji používané platformy patří Facebook Messenger, Skype, Viber, WhatsApp.

Náš chatbot je produktem spolupráce společnosti IBM a Diabetické asociace ČR (DAČR). Jeho cílem vytvoření nového edukačního pomocníka na stránkách www.cukrovka.cz nazvaného kamarádsky Adriana.

Adriana vám odpovídá na vaše otázky a zároveň se vás může i ptát, aby získala informace potřebné pro nalezení správné odpovědi.

Chatbot je ale třeba trénovat různými metodami, aby se dále vyvíjel a zvládal odpovídat na stále složitější otázky. Musí se neustále učit, s každou vaší otázkou bude o něco chytřejší.

IBM zajišťuje technické zázemí a fungování této umělé inteligence a dle slov její zástupkyně paní Kristiny Kosatíkové (IBM Corporate Citizenship) „v rámci projektů společenské odpovědnosti považujeme za zásadní takovou práci, která pozitivně ovlivní právě pacienty, jejich rodiny a jejich život. Proto si vážíme spolupráce s DAČR“.

Diabetická asociace ČR a naši přední diabetologové pečují o odborný obsah chatbotu a zároveň se snaží popularizovat poznatky o cukrovce, ukázat jak cukrovce předcházet, jak rozpoznat první příznaky a vysvětlovat léčebné postupy. Dle slov jejího prezidenta prof. MUDr. Milana Kvapila, CSc, MBA „takovou spolupráci vítáme, jelikož výsledkem je další krok ke zlepšení možnosti autoedukace pacientů na webových stránkách s odborně garantovaným obsahem“.