Miroslava Hylenová, DiS.

Vystudovala obor dietní setra (nyní nutriční terapeut) na střední zdravotnické škole.

Absolvovala specializační studium na NCO NZO, obor poruchy výživy a výměny látek.

Vlastní osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Nutriční terapeut.

Od roku 1999 pracuje ve FN v Motole, od roku 2005 na interní klinice. Pracovní zkušenosti převážně z diabetologie, obezitologie, nefrologie, gastroenterologie.