Test: Zvracení a diabetes mellitus 1. typu (DM1T-Z)

Zvracení je stav, který se v životě každého jedince může běžně vyskytnout. U pacientů s diabetes mellitus 1. typu může být důležitým varovným příznakem a není radno k němu přistupovat lehkovážně. Vyzkoušejte si zodpovědět dotazy na základní informace, které by měl každý diabetik 1. typu rozhodně vědět.


Co může způsobit zvracení u diabetika 1. typu?

Otázka má více správných odpovědí, zaškrtněte všechny správné volby.


Co je nutné vždy udělat po prvním zvracení?

Otázka má více správných odpovědí, zaškrtněte všechny správné volby.


Jaké tvrzení PLATÍ pro stav, kdy je bezprostředně po zvracení naměřena glykémie více než 15 mmol/l, ale v těle zatím nejsou přítomny ketolátky.

Otázka má více správných odpovědí, zaškrtněte všechny správné volby.


4. Jaké tvrzení PLATÍ pro stav, kdy je bezprostředně po zvracení naměřena glykémie více než 10 mmol/l a jsou zjištěny ketolátky.

Otázka má více správných odpovědí, zaškrtněte všechny správné volby.


V jaký okamžik je nutné vyhledat lékaře?


Jaké jsou SPRÁVNÉ zásady pro veškerá onemocnění doprovázená pocity na zvracení?