Test: Terapie humánními inzuliny (THI)

Seznam literatury:
Podrobnější informace, kde naleznete odpovědi na jednotlivé otázky jsou v rubrice Typy inzulinů a jejich odlišné působení.

Jak dlouho před jídlem by měl být za normální situace aplikován humánní prandiální inzulin?


Jaká doba aplikace by měla být mezi dvěma podáními humánního prandiálního inzulinu spojenými s hlavními jídly?


Jak je to se svačinami při používání prandiálního humánního inzulinu při normální glykémii? (zaškrtněte správné tvrzení)


Zaškrtněte správná tvrzení?

Otázka má více správných odpovědí, zaškrtněte všechny správné volby.