Test: horečnaté onemocnění při terapii inzulinem (HO-PTI)

Seznam literatury:
Podrobnější informace pro nalezení správných odpovědí naleznete v rubrice Postup při nemoci a zvracení.

Jak často je během nemoci nutno měřit glykémii?


Během nemoci se zvýšením tělesné teploty (např. chřipka) ne/lze většinou očekávat?


Co je důležité během nemoci s horečkami?

Otázka má více správných odpovědí, zaškrtněte všechny správné volby.


Jak řešit případnou hyperglykémii během nemoci?


Citlivost (kolik je potřeba inzulinu na snížení glykemie) na inzulin je během nemoci většinou?


Pokud mám pocit na zvracení a nechutenství po celý den?