Test: GLP-1 agonisté a jejich aplikace (1x denně) (TOA-GLP1-JAD)

Základní pravidla o aplikaci GLP- agonistů, aneb jak, kam a kdy.

U této kapitoly je nutno rozdělit  část otázek pro přípravky podávané 1x týdně a pro ty podávané 1x denně. Některá pravidla se pro tyto dvě skupiny liší, některá jsou stejná. Tento test se týká varianty, kdy se aplikuje  GLP-1 agonista 1x denně.


Jaké pozitivní účinky přináší GLP-1 agonisté (co může diabetik pozorovat)?

Otázka má více správných odpovědí, zaškrtněte všechny správné volby.


Mohou sami o sobě způsobit GLP-1 Agonisté hypoglykémii?


GLP-1 agonisté se aplikují injekčně ...


Kam se mohou dle oficiálních doporučení aplikovat GLP-1 agonisté


Kdy se mají GLP-1 agonisté podávat?


Co dělat při zapomenutí dávky? - Jaké tvrzení je správné?