Centrum diabetologie - IKEM

Pracoviště: IKEM centrum diabetologie

Centrum diabetologie IKEM vedené přednostou prof. MUDr. Martinem Haluzíkem, DrSc. pokrývá léčebně-preventivní, vědecko-výzkumné a vzdělávací aktivity v oborech diabetologie, metabolizmu a poruch výživy.

Je největším diabetologickým centrem České republiky. Zaměřuje se především na pacienty s orgánovými komplikacemi, tedy nejen pacienty s cukrovkou v počátečním stádiu, ale zejména pacienty s vážnějšími komplikacemi. 

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) je největší superspecializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice. Už více než 50 let se zaměřuje na léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantace orgánů, diabetologii a léčbu poruch metabolismu se spádovostí celé České republiky. IKEM tvoří 4 odborná centra, 8 klinik a 15 odborných pracovišť, základen a laboratoří. Z celkového počtu 1700 pracovníků je více než 300 lékařů a 600 sester a zdravotnických záchranářů. Celkem je k dispozici 315 lůžek, z nichž 111 se nachází na jednotkách intenzivní péče.