MUDr. Vladimíra Nekvindová

Pracoviště: Diabetologická ambulance Kladno

Vystudovala 1. lékařskou fakultu University Karlovy v Praze, první atestaci složila z vnitřního lékařství v roce 2000 a o pět let později následovala nástavbová atestace z diabetologie.
Pracovní zkušenosti sbírala během desetiletého působení na interním oddělení kladenské nemocnice, poté pracovala v interní ambulanci MUDr. Milušky Poštové a v diabetologické ambulanci P-P Kliniky Kladno. Od roku 2012 provozuje vlastní privátní diabetologickou ambulanci v Kladně. Svůj volný čas tráví nejraději pohybem , ať už s rodinou, s přáteli nebo na zahradě.