Test: Aplikace inzulinu - pera (AI-P)


Před použitím (nenačaté náplně inzulinu nebo inzulinová pera) by měl být inzulin uchováván?

Otázka má více správných odpovědí, zaškrtněte všechny správné volby.


Kam může být inzulin aplikován?


Pod jakým úhlem má být prováděn vpich do kůže při aplikaci (podání) inzulinu?


Co může ovlivnit rychlost vstřebávání inzulinu z podkoží?

Otázka má více správných odpovědí, zaškrtněte všechny správné volby.


Jak často by správně měla být měněna jehla na inzulinovém peru?