Terapie dlouhodobých cévních komplikací diabetu

Autor:
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Pracoviště: Centrum diabetologie, IKEM Praha

Vloženo: 14. 8. 2017


Léčebná opatření vedoucí k oddálení nástupu a zpomalení progrese dlouhodobých cévních komplikací diabetu lze rozdělit na obecná a specifická, vztahující se k porušené funkci jednotlivých orgánových systémů.

Nejdůležitějším obecným principem je dlouhodobé udržování optimální kompenzace diabetu. Spolu se snahou o normoglykémii se uplatňuje komplex dalších opatření zahrnujících účinnou terapii hypertenze, poruch lipidového metabolismu a obezity, režimová opatření vedoucí k potlačení hyperinzulinismu a zákaz kouření.

Zdroj:
Compendium
 (pův. 1.-4. vyd. Remedia Compendium). 5. vyd. Praha: Panax; 2018 (v tisku)
kapitola 6.1.5 Terapie dlouhodobých cévních komplikací diabetu