Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Další článek

Kongres EASD 2016

Autor:
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Pracoviště: Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Vloženo: 22. 9. 2016


Po slavnostním úvodu začala přednáška C. Bernarda. Přednesl ji  M. E. Cooper, který docestoval pro toto významné ocenění až z daleké Austrálie, tedy od protinožců. Stál ale nohama na zemi, a přednesl poutavý přehled vývoje rozpoznávání patofyziologie a etiologie diabetické nefropatie, které nyní říkáme diabetické onemocnění ledvin. Zdůraznil klinické aspekty.

 Začalo to jasným průkazem, že inhibitory ACE snižují mikroalbuminurii, ukázalo se, že je to zejména důsledkem ovlivnění hemodynamiky glomerulu. Pak následovaly další a další objevy jednotlivých dějů, které se podílejí na rozvoji nevratného selhání ledvin. Zprvu nadějný aminogaunidin, který měl brzdit vznik pozdních produktů glykace, zklamal, stejně jako jeho deriváty. Pozornost se následně upřela k významu oxidačního stresu, na kliniku však tato pozorování neměla reálný dopad, kyslík musíme dýchat, a pokud metabolizujeme, sem tam nějaký superoxid vznikne. Je to radikální potvora, co naděláte. Tyto děje, jak ukázal Cooper, souvisí i s rizikem, které přináší postprandiální vzestupy glykémie, což krásně propojuje supervědu s přízemní klinikou.

Přes další podrobný přehled jednotlivých objevených mechanizmů spolupodílejících se na vzniku diabetické nefropatie jsme se proposluchali ke konci prezentace. Přednášku oceněný vědec zakonči krátkým vhledem do problematiky epigenetiky...

Další článek