Encyklo

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Průkaz diabetika

Průkaz diabetika je souhrnem nejdůležitější informací  o diabetikovi. Slouží především jemu samotnému, ale i všem lékařům pečujícím o diabetika tím, že obsahuje údaje o druhu a dávkování perorálních antidiabetik a/nebo inzulínu a zpravidla i o stavu kompenzace diabetu: hodnoty glykemie nalačno, postprandiální glykemie, glykovaného hemoglobinu, krevních tuků albuminurie, krevního tlaku BMI,…

Číst více

Psychoterapie

Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky. Umožňuje nemocnému, aby si hlouběji uvědomil podstatu svého onemocnění a problému a naučil se mu sám svými silami čelit. Pod pojem psychoterapie spadá poměrně široká škála různých škol, metod a technik léčení stresu, obezity , sexuálních dysfunkcí, poruch příjmu potravy, odvykání kouření,  drogových závislostí či jiných duševních poruch.…

Číst více

Puls

Puls = tep. Je to tlaková vlna vyvolaná vypuzením krve z levé srdeční komory do aorty a šířící se odtud na periferních tepen. Rychlost šíření tepové vlny je určena především kvalitou stěny tepen, neodpovídá rychlosti proudění krve Série těchto vln odpovídající srdečnímu rytmu se nazývá tepová frekvence. Puls je možné hmatat na větších tepnách blízkých povrchu těla, např. na zápěstí (na radiální…

Číst více