Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Další článek

Diabetická retinopatie

Autor:
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Pracoviště: Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Vloženo: 25. 9. 2016


Přehledné studie říkají, že u diabetiků s délkou trvání choroby nad 30 let je prevalence až 90% postižení sítnice. Z toho asi polovina nemocných jeví známky proliferativní diabetické retinopatie, která je nejčastější příčinou ztráty zraku u dospělých. Kolik je postiženo pacientů v ČR, není jasno, ale můžeme prokázat, že závažné postižení zraku v důsledku diabetu (praktická slepota) postihuje v České republice několik tisíc osob.

V naprosté většině případů by se dalo ztrátě zraku předejít. Jak? Těsnou kompenzací diabetu a pravidelnými kontrolami. Medicína nezná nic lepšího, ale také nic jednoduššího a účinnějšího. Pro pochopení principu prevence ztráty zraku je však třeba nejprve připomenout, jak se jednotlivá stadia DR vyvíjejí.

Diabetická retinopatie (DR) se nejprve vyvíjí jako nonproliferativní (NPDR), posléze vzniká fáze proliferativní (PDR). Podrobnější klasifikace umožňuje hodnotit dynamiku progrese DR, indikovat léčbu a frekvenci kontrol. Patofyziologicky se jedná o kombinaci uzávěru kapilár, mikroaneurysmat a zvýšení vaskulární permeability. Vzniká edém, hemorrhagie a postupná devastace světločivné tkáně. Kritické je postižení makuly. V pokročilém stadiu vznikají novotvořené cévy, které prorůstají do sklivcového prostoru nebo subretinálně a stávají se zdrojem dalších rozsáhlých hemorrhagií se všemi důsledky – bez adekvátní terapie je to ztráta zraku.

Bez hyperglykémie diabetická retinopatie nevznikne; léčba hyperglykémie je v prevenci a terapii diabetické retinopatie úhelným kamenem. Je pravda, že rychlá kompenzace, těhotenství a další specifické situace mohou akcelerovat diabetickou retinopatii, ale v obecné rovině platí, že skutečně ani laserokoagulace, ani pars plana vitrektomie, ani jakýkoli jiný speciálně specifický a sofistikovaný postup nezachrání zrak, pokud pacient nedosáhne alespoň uspokojivé kompenzace diabetu. Na tuto skutečnost se častokrát zapomíná.

Nakonec dobrá zpráva. Počet nemocných s velmi závažnými formami diabetické retinopatie zůstává v ČR dlouhodobě stabilní, resp. poslední roky vykazuje tendenci k poklesu (data VZP), což je při vzrůstajícím počtu pacientů velkým úspěchem české diabetologie.

Další článek